Sàn Phi Tập Trung Pi

 • Giá bạn mua

  0.72USD
 • Giá bạn bán

  0.71USD

Buying and selling the world’s leading Pi Network
 • Mua bán nhỏ lẻ tại tiệm
  Lưu ý: Mời bạn giao dịch thử nghiệm với giá Pi Network chưa chính thức vì thế bạn không thể chuyển VND để mua Pi mà chỉ có thể chuyển Test-Pi để test Ví. Vì vậy, trạng thái đơn hàng sau đó sẽ bị hủy. Chúng tôi sẽ cho giao dịch Pi Blockchain chính thức sau khi Mainnet thành công. Xin cảm ơn!
   
 • Chợ cộng đồng P2P
  Lưu ý quan trọng: Pi Network là sản phẩm phần mềm Node vì thế chưa được gọi là tiền ảo, tiền tệ hay phương thức thanh toán dùng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ khác. Nhằm tránh rủi ro cho quý khách, chúng tôi không khuyến khích và không chịu trách nhiệm những lệnh giao dịch với sanpi ở lãnh thổ mà pháp luật tại đó chưa công nhận Bitcoin, Litecoin và các loại tiền ảo khác là tiền tệ hay phương thức thanh toán. Chúng tôi sẽ cho giao dịch chính thức sau khi Mainnet thành công!